top of page
serj-tyaglovsky-QdXe6YmRw8c-unsplash.jpg

Ρωσικά
για εργαζομένους στον Τουριστικό τομέα

Γιατί Ρωσικά;

Τα τελευταία χρόνια λόγω της επιχειρηματικής της άνθισης η Ρωσία έχει εξελιχθεί σε μια αγορά με τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησης σε όλους τους τομείς. Οι Έλληνες μαθαίνουν τα Ρωσικά για πολλούς και  διαφορετικούς λόγους όπως να αναζητήσουν μια καλύτερη θέση στον τουριστικό τομέα, στην παγκόσμια αγορά εργασίας, να σπουδάσουν στα Πανεπιστήμια της Ρωσίας και να αναπτύξουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες!

Τα προγράμματα σπουδών για εργαζόμενους στον τουριστικό τομέα είναι ειδικά μελετημένα προγράμματα. Μέσω αυτών παρέχεται η δυνατότητα πέραν της εκμάθησης της γλώσσας επιλογής τους να διδαχτούν το εξειδικευμένο λεξιλόγιο που χρειάζονται ο καθένας ανάλογα με την ειδικότητα του. Και αυτά τα τμήματα, είναι ταχύρυθμα και εντατικά.

Hotel 1  (Ρώσικα για αρχάριους)

Τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε ενήλικες στους οποίους με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της εργασίας τους , εξασφαλίζουμε την άνετη και σωστή εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας, καθιστώντας τους ικανούς να επικοινωνήσουν σε ξενόγλωσσο περιβάλλον , σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία του παρόντος προγράμματος είναι πεντάμηνη με 4-6 ώρες εβδομαδιαία εκπαίδευση. Τα τμήματα είναι κυρίως πρωινά. (Νοέμβριος – Μάρτιος)

Ρωσικά για παιδιά

Hotel 2 (Ρώσικα για μαθητές με βασικές Γνώσεις της Ρωσικής)

Τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε ενήλικες , οι οποίοι έχουν ήδη βασικές γνώσεις της Ρωσικής  Γλώσσας. Σκοπός του τμήματος είναι η βελτίωση των 4 βασικών δεξιοτήτων: κατανόηση γραπτού / προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού / προφορικού λόγου καθιστώντας τους ικανούς να επικοινωνήσουν σε πολύ καλό επίπεδο στη Ρωσική Γλώσσα. Η λειτουργία του παρόντος προγράμματος είναι επίσης πεντάμηνη με 4-6 ώρες εβδομαδιαία εκπαίδευση.

Intensiv: (Υπερεντατικά μαθήματα Ρωσικών για αρχάριους και προχωρημένους)

Τα τμήματα αυτά απευθύνονται τόσο σε αρχάριους όσο  και σε προχωρημένους ενήλικες. Δίνεται η δυνατότητα να αποκτηθούν βασικές γνώσεις ή και να γίνει μια πολύ καλή επανάληψη στη Ρωσική Γλώσσας. Τα μαθήματα του παρόντος προγράμματος έχουν διάρκεια 3 μήνες (Ιανουάριος - Μάρτιος) και είναι εντατικού ρυθμού.

Πίνακας αντιστοιχίας πιστοποιητικών σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ξενόγλωσση Παιδεία (CEFR)

logo-cefr.png

Τι είναι το CEFR;

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την περιγραφή των γλωσσικών ικανοτήτων.

Χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο για να περιγράψει τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών.

 • Τι προσφέρει η Εκπαιδευτική Ρομποτική;
  Σκοπός μαςμε τη χρήση μηχανοκίνητων μοντέλων LEGO και απλού προγραμματισμού. είναι να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών για την ενασχόληση με θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη, τη μηχανική, τα μαθηματικά και την τεχνολογία. Το WeDo 2.0 υποστηρίζει μια πρακτική μάθηση που δίνει στους μαθητές την αυτοπεποίθηση να θέτουν ερωτήσεις και τους προσφέρει τα εργαλεία για να βρίσκουν τις απαντήσεις με σκοπό να λύνουν προβλήματα πραγματικής ζωής. Οι μαθητές μαθαίνουν θέτοντας ερωτήσεις και επιλύοντας προβλήματα. Δεν λέμε στους μαθητές όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν. Αντί αυτού, τους κάνουμε να αμφισβητούν ότι γνωρίζουν και να διερευνούν αυτά που δεν έχουν κατακτήσει γνωστικά ακόμα.
 • Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση;
  Η ρομποτική αφενός, είναι μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να εμπλακεί με τη δράση, αφετέρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για τη διδασκαλία διαφόρων εννοιών, κυρίως, από τις Φυσικές Επιστήμες και άλλα γνωστικά αντικείμενα. Η εκπαιδευτική Ρομποτική έχει θετικές επιπτώσεις εκτός από το γνωστικό τομέα και στο συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση) και κοινωνικό (κοινωνικοποίηση, απομυθοποίηση). Επιπλέον, με τη βοήθεια της ρομποτικής στη διδασκαλία του ο εκπαιδευτικός μπορεί να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και άλλων κρίσιμων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα:
 • Χρειάζεται το παιδί μου να έχει κάποιες ειδικές γνώσεις για να μπορέσει να παρακολουθήσει;
  Όχι. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα παιδιά να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν.
 • Χρειάζεται να αγοράσουμε κάποιον εξοπλισμό προκειμένου να παρακολουθήσουμε τα μαθήματα;
  Όχι. Ο απαραίτητος εξοπλισμός παρέχεται στα πλαίσια του προγράμματος και δεν απαιτείται να αγοράσετε κάτι.
 • Πότε και που γίνονται τα μαθήματα;
  Τα μαθήματα έχουν διάρκεια 1 ώρας και πραγματοποιούνται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Schiller στην διεύθυνση Κουρμούλη 19, στον Μασταμπά.
 • Τι διάρκεια έχει το πρόγραμμα μαθημάτων;
  Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι ετήσιο (Οκτώβριος – Μάιος).
bottom of page